Stel u heeft een woning met waardevolle spullen en u wilt die spullen heel graag beschermen of verzekeren, om te voorkomen dat ze beschadigd raken. Dat kan! Voor het verzekeren van waardevolle spullen die niet nagelvast met de grond zijn kunt u een inboedelverzekering afsluiten. Wat een inboedelverzekering inhoudt wordt hieronder uitgebreid besproken.

Wat is een inboedelverzekering

Het woord inboedelverzekering kunnen we delen in twee woorden nl: inboedel en verzekering. Wat is nu inboedel en wat is een verzekering. Met inboedel bedoelt men alle waardevolle spullen in een gebouw die verplaatsbaar zijn. Een verzekering daarentegen is een overeenkomst tussen de verzekeraar en de verzekerde. Zo kan een verzekering uit verschillende onderdelen bestaan. De inboedelverzekering valt onder brandverzekeringen. Een inboedelverzekering is een dekking voor schade die als gevolg van brand, wateroverlast, vandalisme etc. kan ontstaan.

Tegemoetkoming

Middels de inboedelverzekering wilt de verzekeraar eigenaars van woningen tegemoet komen met een financiële vergoeding.  Wanneer waardevolle spullen al eenmaal beschadigd of verloren zijn kost het veel geld om het spul opnieuw te kopen en of te repareren. vandaar dat een inboedelverzekering noodzakelijk is. Het afsluiten van een inboedelverzekering gebeurt ook niet zomaar. Voordat u een inboedelverzekering gaat afsluiten is het verstandig dat u de waarde van uw goederen bepaalt. Hierdoor weet u precies wat de totale waarde is van uw spullen.

Waarde bepalen

Bent u niet handig met het berekenen van de waarde van de spullen? De beste manier om een verzekering af te sluiten is door persoonlijk naar de verzekeraar te gaan. Daar wordt de waarde van uw spullen gemeten en aan de hand van de waarde wordt er een vast bedrag aan premie bepaalt die maandelijks afgelost moet worden. Een inboedelverzekering is dus niet gratis, want u zal maandelijks premie moeten betalen voor de aansluiting.

Tot slot

Een inboedelverzekering is een verzekering die wordt afgesloten voor waardevolle spullen die voorkomen in een woning. Middels deze verzekering bent u gegarandeerd dat uw spullen weer bijgekocht of gerepareerd kunnen worden.